HR Manager

Onze opdrachtgever maakt een snelle groei door. Met een leidende positie binnen haar markt is zij de afgelopen jaren gegroeid naar 50 man (19 nationaliteiten). Binnenkort zal het tweede software platform worden gereleaset waarmee de groei zal versnellen. De scale-up fase waar het bedrijf in terecht is gekomen vraagt om een verdere professionalisering van de organisatie.

Op HR zijn er verschillende uitdagende vraagstukken die in deze fase gerichte en continue aandacht nodig hebben. Tot nu toe zijn HR-taken grotendeels belegd geweest bij de directie. Er is behoefte aan een HR Manager die de verdere professionalisering vorm en inhoud kan geven. Enerzijds dient er een sterke HR-basis en structuur te worden neergezet, anderzijds zijn er vraagstukken op het gebied van Talent Management, Performance Management, People Development, Engagement en Cultuur.

Ondanks het feit dat het een nieuwe functie betreft, zijn er al diverse zaken op HR-gebied geregeld. Er dient echter een coherent HR-beleid te worden neergezet dat in lijn is met de strategie en organisatiedoelen. Je bent dan ook een sterke inhoudelijke sparringpartner van de directie én bent in staat bent om strategie te vertalen naar HR-beleid en dit te implementeren. Je bent dus iemand die zowel strategisch als operationeel sterk onderlegd is en HR een sterke en brede invulling kan geven op alle facetten van het vakgebied.

We zijn dan ook op zoek naar een HR-manager die praktisch en hands-on is en tegelijkertijd goed de materie kan ontstijgen. Iemand die sterk is op het inrichten en optimaliseren van HR-processen en procedures, maar ook dichtbij werknemers en het management staat. De HR Manager is cruciaal bij het realiseren van gelukkig en productief team waar gezamenlijk de gestelde doelen worden gerealiseerd.

Aandachtsgebieden

 • Visie en missie van het bedrijf vertalen naar een robuuste people-strategie
 • Ontwikkeling en monitoring van HR-beleid, -systemen en -initiatieven in
 • overeenstemming met de algemene bedrijfsstrategie
 • Adviseren en ondersteunen van het managementteam op gebieden als:
  • Organisatieontwikkeling
  • Driving performances (individueel /team /bedrijf)
  • People development
  • Cultuur
  • Werving en selectie (ondersteund door een sourcer voor technische vacatures)
 • Ondersteunen van huidige en toekomstige organisatiebehoeften door de ontwikkeling, betrokkenheid, motivatie en het behoud van menselijk kapitaal
 • Er (mede) voor zorgen dat GeriMedica een plek is en blijft waar mensen willen werken, zich kunnen ontwikkelen en bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen
 • Neerzetten van stimulerend performance management waarin een gezonde aanspreekcultuur is omarm
 • Verder ontwikkelen van eenduidig C&B beleid
 • Evalueren en faciliteren van korte- en lange termijn ontwikkelings- en traninigsbehoeften

Wie ben je?

 • Iemand met een bewezen vermogen om de mens- en procesuitdagingen die horen bij een snelgroeiende organisatie te managen
 • Een stevige gespreks- en sparringpartner
 • Een strategisch, tactisch en operationeel goed onderlegde collega
 • Iemand die de juiste balans weet te vinden tussen mensgericht en resultaatgericht
 • Iemand die scherp luistert en kritisch en besluitvaardig is
 • Iemand die veranderingen door evolutie in plaats van door revolutie realiseert
 • Iemand die gericht is op het inrichten van een solide en duurzaam HR-beleid
 • Maakt snel verbinding, creëert vertrouwen, acteert dicht op de mensen
 • Een sterke persoonlijkheid, durft zich uit te spreken en gaat een discussie niet uit de weg
 • Iemand die gezond assertief en duidelijk is en die richting durft te geven en keuzes te maken

Wat breng je mee?

 • Bachelor/Master in Human Resources of aanverwant vakgebied
 • Solide ervaring als (solo) HR Manager of als HR Business Partner in een organisatie (tot ca 200 fte) waar je idealiter de HR functie hebt neergezet, ingericht en verder ontwikkeld
 • Werkervaring opgedaan binnen een snelgroeiende omgeving (scale-up)
 • Ervaring bij Tech/IT/Software development organisaties strekt tot de aanbeveling
 • Sterke en brede kennis van het NL arbeidsrecht / wet & regelgeving 
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

About

De organisatie is ontstaan uit een initiatief van VU medisch centrum Amsterdam en een aantal grote zorgorganisaties.
Vanuit hun gezamenlijke visie werd besloten om een onderneming op te richten, speciaal voor het ontwikkelen en op de markt brengen van een gespecialiseerd EPD. In 2007 de organisatie opgericht als ‘spin-off’ van het VUMC. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een volledig zelfstandige onderneming. Het bedrijf kenmerkt zich door gezonde groei, een zeer goed netwerk in de sector en snelle, innovatieve software ontwikkeling.

Share this


Get in touch


Wouter van Hoeckel
Managing Partner

wouter.vanhoeckel@hrappointments.nl
+31 (0) 655308322

LinkedIn

Apply for this job