Sr. Compensations & Benefits Business Partner

In deze uitdagende en nieuwe functie van Senior C&B Business Partner, vertaal je de trends en data op het gebied van arbeidsvoorwaarden, pensioenen en wetgeving naar de praktijk van de Bijenkorf. Je bent hiervoor de directe sparringpartner en inhoudelijke adviseur van de HR Directeur en je werkt samen met de Senior Specialist Arbeidsvoorwaarden, Arbo & Medezeggenschap.

Je houdt je onder meer bezig met de ontwikkeling van beleid dat bijdraagt aan een sterke positie op de huidige krappe arbeidsmarkt. Hierbij vertaal je externe ontwikkelingen, inzichten uit het medewerkersbetrokkenheid onderzoek en exitinterviews naar innovaties in belonen met aandacht voor waardering van medewerkers. Hierin spelen actuele thema’s een belangrijke rol, zoals gelijke beloning, het nieuwe pensioen contract, en Toekomst van Werk/flexibel werken. Je bent onder meer verantwoordelijk voor functiewaardering (Hay methodiek) en de begeleiding van het team dat zich bezighoudt met functiewaardering. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor onderwerpen uit de cao en treft de voorbereidingen voor het overleg met de vakbonden en de Ondernemingsraad.

De resultaten van jouw werk zijn van hoge kwaliteit en hebben directe impact. Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van beloning en wetgeving op de voet en maakt gebruik van actuele onderzoeksresultaten. Dit is een bron om te borgen dat het arbeidsvoorwaardenbeleid actueel blijft en in zijn geheel voldoet aan de wet- en regelgeving. Logischerwijs werk je veel en intensief samen met onder meer de HR-managers van de winkels, de e-commerce organisatie, het servicekantoor en natuurlijk ook de collega’s van Finance en Juridische zaken.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

 • Ontwikkeling en implementatie van beleid op gebied van waarderen & belonen in brede zin
 • Verantwoordelijk voor onderhoud van het functiewaarderingsproces
 • Deelname aan relevante benchmarks
 • Up-to-date houden van salarisstructuren en beleidsdocumenten
 • Begeleiding van de jaarlijkse beoordelings- en waarderingsronde
 • Ontwikkelen van communicatiemiddelen i.s.m. de arbeidsmarkt
 • communicatiespecialist om optimale bewustzijn van de waarde van het
 • beloningspakket te creëren
 • Zorgdragen voor overzichtelijk en toegankelijke documentatie teneinde de
 • betrokkenheid van medewerkers verder te vergroten
 • Voorbereiden van het cao-overleg met vakbonden en de Medezeggenschap
 • Vertaling van (nieuwe) wetgeving naar het waarderings- en
 • beloningsbeleid
 • Borging van de wet- en regelgeving in de (HR) organisatie
 • Als specialist betrokken bij specifieke vraagstukken vanuit de HR organisatie

Ervaringsachtergrond en gewenste persoonlijke eigenschappen

 • WO werk- en denk niveau
 • Vanaf 7 jaar relevante werkervaring op beloningsgebied en
 • arbeidsvoorwaarden, bij voorkeur in een Retail en/of e-commerce werkomgeving.
 • Je beschikt over een ruim netwerk van Beloningsspecialisten in Nederland waardoor je efficiënt en effectief zicht houdt op externe ontwikkelingen in jouw vakgebied
 • Zelfsturend, initiërend en ambitieus
 • Financieel en juridisch goed ontwikkeld
 • Accuraat en energiek
 • Uitstekende cijfermatige en analytische vaardigheden; Excel skills,
 • databestanden koppelen en rekenmodellen begrijpen en ontwikkelen
 • Uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden
 • Samenwerkingsgericht
 • Organisatiesensitief

Over het Servicekantoor

Het Servicekantoor van de Bijenkorf is gelegen in de Oliphant aan de

Haaksbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Hier werken ruim vierhonderd collega’s

en komt een grote veelzijdigheid van specialisaties samen, volledig gericht op

een zo compleet mogelijke service aan onze filialen.

Diversiteit & Inclusie

De Bijenkorf steeft een cultuur na waar iedereen zich bijzonder voelt. Daar hoort

een open, inclusieve organisatie bij; een organisatie waar iedereen bijzonder is,

waar iedereen gelijke mogelijkheden krijgt, en waar iedereen zich gerespecteerd,

geaccepteerd, gehoord en gewaardeerd voelt. Meer informatie over ons D&I

beleid is te vinden op onze recruitment website via ''Over de Bijenkorf'',

''Duurzaamheid en Inclusie''.

Waarden

De Bijenkorf heeft zeven waarden die een belangrijk onderdeel vormen van het

DNA van hun medewerkers:

 • passie voor gasten
 • continu vernieuwend
 • verantwoordelijkheid nemen
 • samenwerken
 • openstaan voor verandering
 • elk individu respecteren
 • duurzaam handelen

De waarden vormen een belangrijk onderdeel in de sollicitatiegesprekken.

About

Share this


Get in touch


Wouter van Hoeckel
Managing Partner

wouter.vanhoeckel@hrappointments.nl
+31 (0) 655308322

LinkedIn

Apply for this job